privacyverklaring

HaraldDesign, gevestigd in Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.HaraldDesign.nl
4003GK Tiel
0618753077
contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

HaraldDesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HaraldDesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– HaraldDesign analyseert anomie uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

– HaraldDesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HaraldDesign neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HaraldDesign) tussen zit. HaraldDesign gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HaraldDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw klantprofiel
bewaartermijn: tot wederopzegging
Reden: Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij garantie onderhoud en eventuele volgende aankopen. Zodat we bij voorbaat kunnen bepalen of een nieuw ontwerp of bestaand sieraad past bij uw stijl en maten (ringmaat, enz)

Vrijblijvende offertes
Bewaartermijn: 60 dagen na aanvraag van de offerte.

Nieuwsbrief
Bewaartermijn: tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

HaraldDesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HaraldDesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HaraldDesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HaraldDesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van gebruikte cookies en de functie:

Cookies:

Cookie “PHPSESSID”

Doel: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende gebruikersverzoeken

Type: functioneel

Bewaartermijn: sessie 

Cookie “__EC_TEST__”

Doel: onthoudt of een gebruiker de website bezoekt via computer of via een mobiel toestel

Type: functioneel

Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “euCookie”

Doel: onthoudt de voorkeursinstellingen van de gebruiker

Type: functioneel

Bewaartermijn: 14 dagen

Google  (derde partij)

Cookie “_ga”

Doel: gebruikers onderscheiden

Type: analyse / performance

Bewaartermijn: Max. 2 jaar

Cookie “_gat”

Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren

Type: analyse / performance

Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie “_gid”

Doel: registreert uniek ID om statistieken te genereren over hoe de gebruiker de website gebruikt

Type: analyse / performance

Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “1P_JAR”

Doel: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende gebruikersverzoeken

Type: Tracking cookies

Bewaartermijn: Max. 1 jaar 

Cookie “NID”

Doel: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende gebruikersverzoeken

Type: Tracking cookies

Bewaartermijn: Max. 1 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HaraldDesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]haralddesign.nl of maak gebruik van dit contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HaraldDesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HaraldDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier of bel 0618753077

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.